logo

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन तालिम

यस संस्थाद्बारा निम्न कार्यतालिका बमोजिम सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम संचालन हुँदैछ ।

मिति : २०७६ आश्विन २ गतेदेखि ४ गतेसम्म (३ दिन)

समय: २ गते दिनको १ बजेदेखि  ४ गते ३ बजेसम्म (आवासीय)

स्थान: भक्तपुर गेष्ट हाउस, चुनदेवी, भक्तपुर

विस्तृत जानकारीको लागि

Get in touch with us.

We appreciate all feedback we receive – positive and constructive - and love to hear what you think about our Adventure Camp.

Contact Details

Address: Anamnagar, Kathmandu, Nepal
Phone: +977-1-5705189
Fax: +977-01-5705189
E-Mail: smartpvt@outlook.com

Contact Us

SMART Private Limited

Anamnagar, Kathmandu, Nepal

Tel : +977-01-5705189

Email: smartpvt@outlook.com

Skype: live:smartpvt_1, Facebook LinkedIn